Istoric

Invățământul asăuan este organizat legal şi temeinic ȋncepând cu anul 1890 când se deschid cursurile ȋnvățământului primar ȋntr-o casă particulară cu un număr de 145 de elevi ȋnscrişi. Lipsa de stabilitate a spațiului de şcolarizare a determinat construirea unui local propriu de şcoală dupa modelul impus ȋn epocă de Spiru Haret. Construția ȋncepe ȋn anul 1895 şi este finalizată ȋn anul 1896 având două săli de clasă şi cancelarie.
Ȋn 1912 i se adaugă alte două săli de clasă, iar in 1958 ȋncă două ajungându-se la configurația actuală a corpului vechi al şcolii. Ȋntre 1917-1919 şcoala devine spital militar, ȋn zona desfăşurându-se lupte. Ȋn 1955 devine şcoala de 7 ani, până atunci fiind doar de nivel primar, ȋn 1966 devine şcoală de 8 clase, iar ȋn 1970 de 10 clase.
Din anul 1964 prin contribuția comunității instituției i s-a adăugat un nou corp de şcoală, iar ȋn 1970 se construieşte ȋncă un local cu parter şi un etaj aici funcționând 8 săli de clasă, două laboratoare, bibliotecă şi alte dependințe.
Ȋn anul 1924 se inființează şi Şcoala Lunca Asău cu doua săli de clasa şi o cancelarie care azi nu mai funcționează datorită numărului scăzut de copiii şi costurilor ridicate cu ȋntreținerea clădirii. Ȋn anii 1972-1973 aici ȋnvățau un număr de 68 de elevi de ciclu primar şi gradiniță.
Ȋn 1957 se construieşte şi localul de la Şcoala Straja Asău cu nivel primar care funcționase până atunci din 1948 ȋntr-o locuință particulară. Ȋn 1972 erau ȋnscrişi 64 de elevi. Ȋn momentul actual aici nu mai există activitate şcolară din aceleaşi motive: numărul scăzut de elevi.
Şcoala Ciobănuş cu nivel primar funcționează ȋn local propriu din 1945, până atunci ea funcționând ȋn locuințe particulare din 1914.  Ȋn momentul actual aici funcționează Grădinița cu Program Normal Ciobănuş.
Şcoala Generală Apa Asău- Bartea funcționează ȋn case particulare din anul 1891, educația fiind asigurată de preoți. Ȋn 1901 se ȋnființează oficial Şcoala Apa Asău tot ȋn casele unui sătean. Din 1923 se construieşte un local propriu al şcolii cu două clase şi cancelarie adăugându-se ulterior ȋncă două clase datorită numărului crescând de elevi. Ȋn 1955 şcoala a devenit de 7 clase, iar ȋn 1960 de 8 clase. Ȋn anul 1970 ea a devenit de 10 clase. Ȋn anul 2005 corpul de clădire al Şcolii Nr. 1 Apa – Asău a fost grav afectat de inundațiile produse ȋn comuna Asău, fiind reconstruită o parte din clădire.
Şcoala Apa Asău Nr. 2 – Agăştin a luat ființă ȋn 1951 ȋntr-o locuință particulară, iar ȋn 1969 se muta ȋn local propriu cu 4 săli de clasă. În prezent ea nu mai funcționează.
Ȋn 1924 se inființează Şcoala cu clasele I-IV de la Păltiniş cu patru clase. Ȋn momentul actual aici funcționează Grădinița cu Program Normal Păltiniş.
Elevii de clasele I-VIII din satele Agăştin şi Păltiniş, ȋn marea lor majoritate ȋnvață la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Apa-Asău, transportul lor făcându-se cu microbuzul şcolar.
Şcoala este autorizată din punct de vedere sanitar, are conexiune la internet şi centrală proprie. Din 2012 la şcoală s-a ȋnființat şi un punct muzeistic cu exponate donate de profesori, elevi şi veterani de război.
Ȋn 2013 funcționau următoarele structuri arondate Şcolii Gimnaziale Asău: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Apa Asău, Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Apa Asău (Agăştin), Grădinița cu Program Normal Păltiniş, Grădinița cu Program Normal Lunca Asău, Şcoala  cu clasele I-IV Ciobănuş. Şcoala cu clasele I-IV Straja a fost desființată prin comasare ȋn 2012,  iar Şcoala Gimnazială Nr. 2 Apa Asău şi Şcoala cu clasele I-IV Păltiniş au fost comasate ȋn 2013.
Ȋn prezent, în 2021 Şcoala Gimnazială Asău are ȋn structura sa următoarele unități:
  •  Școala Gimnazială Asău- Centru;
  • Școala Gimnazială Nr. 1 Apa-Asău;
  • Grădinița cu Program Normal Asău (4 grupe);
  • Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Apa-Asău;
  • Grădinița cu Program Normal Păltiniș.