Anunț TICEHTE SOCIALE PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONA

PRECIZĂRI PRIVIND ACORDAREA TICEHTELOR SOCIALE PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL pe suport electronic (TICHET 500 LEI) PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 conform OUG 133/2020

Venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2022 să nu depășească 1275 lei/membru pentru elevii din ciclu (primar+ gimnazial) și 298 lei pentru cei din învățământul preșcolar;

CERERE;
Copie după C.I, certificate de naștere părinți/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componență și întreținerea familiei
Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2022.
Adeverință de salariat cu venitul net pe luna iulie 2022
Copie cupoane de alocație /alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie
Adeverință ANAF
Adeverinta de rol – primărie;
Declarație pe propria răspundere pentru cei care nu realizează venituri în țară și străinatate de la notariat
Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită dacă este cazul
Alte documente care atestă venitul pentru luna iulie 2022
Pentru elevii care au primit cardurile și au fost încărcate, dosarele se depun până pe data de 8 septembrie 2022 (nu mai depun elevii cls a VIII-a în școlar 2021/2022).
Pentru elevii eligibili care nu au beneficiat de sprijin în anul școlar 2021/2022 și care îndeplinesc condițiile termen de depunere: 16 septembrie 2022.
Dosarele se depun la școala de unde provine elevul – la învățător/ diriginte/ educator.

Director,

Prof. Petec Dragoș Marian